صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مواد پیشرفته و انرژی

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی مواد پیشرفته و انرژی، به عنوان یک نهاد مالی تخصصی به منظور توسعه و تقویت کسب و کارهای فناورانه فعال در حوزه مواد پیشرفته، آب و انرژی، در ابتدای سال 1400 شروع به فعالیت کرد.

خدمات

اهداف

اراده خدمات به کسب و کار های فناورانه و تعامل با صنایع بزرگ کشور

اهرم سازی منابع مالی اکوسیستم دانش بنیان جهت تامین مالی طرح های فناورانه

تامین مالی کسب و کارهای فناورانه از طریق ابزار های نوین مالی

سرمایه گذاری (مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی) از طرح های فناورانه و دانش بنیان

نمودار فعالیت

0
ضمانت نامه صادر شده
0
تسهیلات پرداختی
0
حمایت از استارتاپ
0
خدمت مالی

ماموریت و تمایز

ماموریت صندوق

ماموریت صندوق پژوهش و فناوری مواد پیشرفته و انرژی، ارائه خدمات مالی و مشاوره ­ای به شرکت ­های دانش ­بنیان، فناور و نهادهای کارفرمایی مرتبط است. این خدمات شامل صدور انواع ضمانت ­نامه، کارگزاری منابع مالی و وجوه اداره ­شده، ارائه تسهیلات در قالب عقود اسلامی، مشارکت خطرپذیر در طرح‌های دانش­ بنیان و ارائه انواع خدمات مشاوره ­ای مرتبط بوده است.

تمایز صندوق

انجام خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن استفاده از ابزار های مالی و مدیریتی پیشرفته تجربه و تخصص کارشناسان صندوق کمک به توسعه کسب و کار شما

اخبار

آغاز ثبت نام بر خط صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی مواد پیشرفته و انرژی

همکاران ما

 Placeholder

نقشه ضمانت نامه های صادر شده

آمار ضمانت نامه های صادره در استان های سراسر کشور از سال 1399

2 ضمانت نامه صادر شده خراسان رضوی
213 ضمانت نامه صادر شده در تهران
25 ضمانت نامه صادر شده در اردبیل
1 ضمانت نامه صادر شده در یزد
182 ضمانت نامه صادر شده در اصفهان
1 ضمانت نامه صادر شده در بوشهر
11 ضمانت نامه صادر شده در خوزستان
3 ضمانت نامه صادر شده در بندرعباس
2 ضمانت نامه صادر شده در زاهدان
15 ضمانت نامه صادر شده در البرز